درباره معاونت


  • نام و نام خانوادگي:
  • دکتر مهدی کریمی شهری
  • سمت:
  • سرپرست معاونت آموزش بیمارستان 15خرداد بیدخت
  • مرتبه:
  • متخصص
 
contact
پست الكترونيكي: @gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، بیدخت
تلفکس: 05157231116