نشست دبیران کانون های دانشجویی و سومین نشست فارغ التحصیلان به روایت تصویر

نشست تخصصی دبیران کانون های دانشجویی دفتر نهاد رهبری دانشگاه و سومین نشست فارغ التحصیلان در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد.گزارش تصویر:
01 copy copy copy copy copy copy copy

neshast01
02 copy copy copy copy copy copy
03 copy copy copy copy copy copy copy
04 copy copy copy copy copy
05 copy copy copy
06 copy copy copy
07 copy copy copy
08 copy copy
10 copy copy copy copy copy copy
11 copy copy copy copy copy
12 copy copy