برگزاري دوره آموزشي تروما ویژه پرسنل پرستاری، اتاق عمل و هوشبری

برگزاري دوره آموزشي تروما ویژه پرسنل پرستاری، اتاق عمل و هوشبری

دوره آموزشی تروما ویژه پرسنل پرستاری، اتاق عمل و هوشبری، روز یکشنبه 96/5/15 در محل سالن دیالیز بیمارستان توسط خانم دکتر خضروی جراح عمومی محترم برگزار گردید. در این کلاس در مورد انواع تروماها و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار ترومایی توضیح داده شد.

IMG 20170812 211454 IMG 20170812 211516 IMG 20170812 211520