برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی ریوی

برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی ریوی

دوره آموزشی یک روزه احیای قلبی ریوی در تاریخ 27 بهمن ماه در محل سالن کنفرانس بیمارستان آیت الله مدنی بجستان برگزار شد . هدف از تشکیل این دوره آموزشی را می توان افزایش آموزش های تخصصی وسطح علمی کارکنان درمانی برای کاهش مرگ و میر و اجرای احیای علمی و صحیح، آموزش هایی در زمینه احیا نوزادان و بزرگسالان ومطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد،آموزش گیرندگان بیان نمود . در این دوره آموزشی  آقای دکتر ابراهیمی متخصص بیهوشی و آقای دکتر صادقی نسب متخصص اطفال و نوزادان و آقای اعلمی، برنامه آموزشی را بعهده داشتند .
IMG 0187
5
IMG 0193