آيين معارفه متخصصين جديدالورود بيمارستان آيت ا... مدني بجستان برگزار شد.

آيين معارفه متخصصين جديدالورود بيمارستان آيت ا... مدني بجستان برگزار شد.

       به گزارش روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان، در تاريخ 22/10/95 طي مراسمي در شبکه بهداشت و درمان اين شهرستان، آيين معارفه 4 تن از پزشکان متخصص جديدالورود بيمارستان آيت ا... مدني بجستان برگزار گرديد. در اين مراسم که با حضور رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي گناباد، فرماندر محترم شهرستان بجستان، معاون محترم درمان دانشگاه، رياست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان، شوراي اسلامي شهر بجستان و چند تن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان و پزشکان متخصص بيمارستان آيت ا... مدني بجستان برگزار گرديد ضمن معرفي متخصصين جديد در چهار رشته داخلي، بيهوشي،  زنان و زايمان و اطفال، با اهداء هدايايي به رسم يادبود از طرف رييس محترم دانشگاه به اين عزيزان، حضور ايشان در شهرستان بجستان گرامي داشته شد.
IMG 7268در اين جلسه دکتر مرادي رياست شبکه بهداشت و درمان و بيمارستان آيت ا... مدني بجستان ضمن تقدير از خدمات متخصصين سابق بيمارستان، گزارش کوتاهي از اهم اقدامات عمراني و خدماتي شبکه بهداشت و درمان و بيمارستان آيت ا.. مدني بجستان در طي يک سال گذشته ارائه نموده و ابراز اميدواري نمودند با حضور اين متخصصين جديد،  هرچه بيشتر به اهداف اجراي برنامه طرح تحول نظام سلامت در بجستان و نهايتا رضايت حداکثري مردم بزرگوار شهرستان نزديک شويم.
دکتر احمدي رياست دانشگاه علوم پزشکي گناباد نيز طي گزارشي،  با اشاره به نظر سنجي انجام شده در سطح بيمارستان هاي بجستان و گناباد از ميزان رضايت بالاي بيماران و مراجعين به بيمارستان آيت ا... مدني بجستان ابراز خشنودي نموده و  تصريح فرمودند دولت با اجراي برنامه طرح تحول نظام سلامت در سطح کشور موجبات رضايت مندي بالاي مردم و بيماران را فراهم نموده است.
در ادامه مهندس ابراهيمي فرماندار شهرستان بجستان نيز ضمن تقدير و تشکر از خدمات ارزشمند ارائه شده در بخش بهداشت و درمان شهرستان، وضعيت خدمات ارائه شده در اين حوزه را بسيار جلوتر و بالاتر از شهرستان هاي همتراز بجستان در سطح استان برشمرده و ابراز اميدواري نمودند با تکميل کادر مجرب متخصصين بيمارستان شاهد رضايت مندي هرچه بيشتر شهروندان و ساکنين محترم شهرستان باشيم.

IMG 7324IMG 7303