Azmoonnezam salamat 01

تهیه لوح فشرده «همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی» توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد

به همت واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد و با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی، نرم افزار و لوح فشرده « همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی »، تولید شد.
دکتر سید فرزین میرچراغی، در این خصوص گفت: با توجه به الزامی شدن آزمون « صلاحیت بالینی » و تاکید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بر برگزاری آزمون کشوری بررسی مهارت های بالینی، آموزش مهارت‌های عملی پزشکی، از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده است؛ به نحوی که اجازه فعالیت‌های درمانی و تحصیل در مقاطع بالاتر دانشجویان پزشکی عمومی، منوط به کسب نمره قبولی در آزمون « صلاحیت بالینی » است.
وی افزود: در این راستا، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد با همکاری مرکز آموزش مجازی دانشگاه، اقدام به تهیه لوح فشرده « همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی » نموده است.
معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تصریح کرد: لوح فشرده « همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی » ، کمک بسیاری به هدایت آموزش و ارزشیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان پزشکی عمومی می‌کند و این لوح فشرده، الگوهای آماده استاندارد مهارت‌های بالینی را در اختیار استادان و دانشجویان پزشکی قرار می دهد

.
معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد، بر استفاده از منابع استاندارد بین‌المللی در تهیه لوح فشرده « همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی » تاکید کرد و گفت: در تهیه این لوح فشرده  از 15 منبع استاندارد آزمون OSCE به زبان لاتین استفاده شده و با ارایه الگوهای آماده و طبقه بندی شده، راه برای طراحی چک لیست‌های معتبر توسط اساتید ارجمند و ارایه الگوهای صحیح آموزش مهارت‌های بالینی به دانشجویان، هموار گردیده است.
دکتر میرچراغی، طراحی لوح فشرده « همیار طراحی آزمون صلاحیت بالینی » را اقدامی مهم و خلاقانه برشمرد و افزود: این لوح فشرده، برای اولین بار در کشور طراحی شده است و از نظر تنوع منابع معتبر، سهولت الگوهای آماده و انسجام مطالب ارایه شده، در حال حاضر در سطح کشور، مشابهی ندارد و به همین جهت، ضمن ارسال به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت و دبیرخانه کلان منطقه آمایشی 9، به زودی به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، جهت بهره برداری آموزشی، ارسال خواهد شد.