مقدمات ايمني شناسي-مامایی ترم دو-آقای حاجوی

Lesson Plan

موضوع: مقدمات ايمني شناسي،تاریخچه،کاربرد ایمنی
هدف کلی: آشنايي با تاريخچه پيدايش علم ايمني شناسي,

اهداف جزئی: - پایه و اساس ايمني شناسي را بتواند شرح بدهد.
- انواع ایمنی را از نظر ذاتی و اکتسابی بودن توضیح بدهد.
- سطوح دفاعی بدن را براحتی شناسایی کند.

روش تدریس: به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ تدريس و استفاده از وسايل کمک آموزشي

الگوی تدریس: پیش سازمان دهنده
وظایف و تکالیف دانشجو: 1- بحثهاي کلاس بطور فعال شرکت نمايند.
2- شرکت در کوئیزهای کلاسی

ارزشیابی دانشجویان: 1- پرسش و پاسخ کلاسی
2- کار عملی
3- مشاهده لام های میکروسکوپی

وسایل آموزشی: شامل پاورپوینت، پروژکتور و انیمیشن های ایمونولوژی

منابع مطالعه:
1- ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه محمد علی عصاره زادگان و همکاران
2- چکیده ایمنولوژی الی بنجامین و همکاران ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز
3- اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزاد

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir