نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معرفي معاون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت امور پژوهشي</span>مديريت امور پژوهشي
معرفي مدير
کارشناسان
ارزشیابی پژوهشی
Collapse مراکز تحقیقاتیمراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز رشد گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كميته ها</span>شوراها و كميته ها
شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
کمیته پژوهشی مذهبی و فرهنگی دانشگاه
كميته بودجه بندي طرح هاي تحقيقاتي
كميته نوآوري و مالكيت معنوي
شورای پژوهشی دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر همکاری دانشگاه با صنعت</span>دفتر همکاری دانشگاه با صنعت
معرفی
طرح های پایان یافته
کمیته کاربست نتایج تحقیق
همایشها و سمینارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>فرم ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرم های پروپوزال طرح تحقیقاتی
اخبار و اطلاعیه ها
Collapse توانمند سازیتوانمند سازی
معرفی
اخبار و اطلاعیه کارگاه ها
مجلات علمی
دفتر مشاوره پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد انتشارات و علم سنجی</span>واحد انتشارات و علم سنجی
انتشارات
علم سنجی
کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش
امور عمومی و اداری
واحد فنآوری اطلاعات
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
اولویت های پژوهشی
فرآیندها
تماس با ما
Collapse کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
سرپرست کمیته
دبیر کمیته
اعضای فعال
معرفی کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
پژوهش
آموزش
اطلاع رسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
اعضا
معرفی
صورتجلسات
شورای مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و آیین نامه ها</span>فرم ها و آیین نامه ها
فرم ها
آیین نامه ها
گزارشات و عملکرد
فصلنامه سیر دانش
گالری تصاویر
لینک های مفید
تماس با کمیته
اخبار و اطلاعیه ها
Collapse پایگاه عرضه اطلاعات پزشکیپایگاه عرضه اطلاعات پزشکی
صفحه اصلی کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی</span>کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی
منابع اشتراکی
منابع کتابخانه
تازه ها و معرفی منابع
کتابخانه های دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات دانشگاه</span>نشریات دانشگاه
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات و تسهیلات</span>خدمات و تسهیلات
خدمات ویژه
تجهیزات فیزیکی
خدمات عمومی
سایتهای مفید
گالری تصاویر
اخبار و اطلاعیه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره پایگاه</span>درباره پایگاه
تاریخچه
ساعات کاری
معرفی و شرح وظایف
نیروی انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آیین نامه ها</span>مقررات و آیین نامه ها
آیین نامه وجین
آیین نامه داخلی
آیین نامه امانت
کارکنان کتابخانه
رئیس کتابخانه
فرم ها
پورتال کتابخانه دیجیتال
سوالات متداول
پرسش از کتابدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماهای وب سایت</span>راهنماهای وب سایت
راهنمای عضویت در کتابخانه
راهنمای استفاده از پورتال
راهنمای بانک های اطلاعاتی
راهنمای جستجو
Collapse کارگاه ها و دوره هاکارگاه ها و دوره ها
اساتید و کارکنان
کتابداران
دانشجویان
پورتال کتابخانه دانشگاههای علوم پزشکی
تماس با کتابخانه مرکزی
Collapse منومنو
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
برنامه استراتژیک دانشگاه
درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری و مامائی
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها</span>شبکه ها
بجستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا دارو
معاونت بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی</span>آموزش مجازی
سامانه آموزش مجازی
شبکه مجازی اساتید
مرکز آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
رزرو کلنیک پزشکان متخصص
سامانه استخدامی
سامانه حضور و غیاب و تردد پرسنل
سامانه پست الکترونیک
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
سامانه آموزش مداوم
سامانه یکپارچه بهداشت سیب
پشتیبانی و رفع اشکال واحد فناوری اطلاعات
سامانه ثبت درخواست های انتقالی
سامانه ثبت درخواست های میهمانی
سامانه مدیریت کاربران اینترنت
سامانه خدمات الکترونیک
مدیریت هوشمند پرستاری (I Shift)
سامانه اطلاعات پرسنلی
صندوق رفاه دانشجویان
سامانه آموزشی سما
سامانه اتوماسیون اداری
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
رزرو اینترنتی غذا
ثبت نام پزشکان وپیرا پزشکان وپیام اوران
سامانه ثبت درخواست دانشجویان غیر ایرانی
سامانه اتوماسیون آماری
سامانه نقل و انتقالات کشوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستانها</span>بیمارستانها
مرکز فوریتهای پزشکی
مرکز آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
بیمارستان آیت الله مدنی بجستانPowered by DorsaPortal