دانشکده پیراپزشکی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1


دکتر علیرضا محمدزاده CV

Scopus
Google scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی 

2


دکتر جعفر حاجوی CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3


دکتر حسین کشتکار CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

 دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

4

 

دکتر کوکب بصیری مقدم CV

استادیار

دکتری تخصصی

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/15
تعداد بازدید:
62
Powered by DorsaPortal