شورای مرکزی

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.


وظایف شورای مرکزی :
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4. تعیین نوع واحد های زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

5. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

نام و نام خانوادگی

دانشجو (رشته تحصیلی)

میلاد مختارزاده (واحدکارگاه ها)

دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

مسعود جوریان (واحد تالیف و ترجمه)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

محمد محمدزاده (واحد جستجوی مقالات)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

هانیه سمرقندی (واحد همایش ها)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

امیر رضا نصیرزاده (واحد آموزش)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

حجت لشکری (واحد پژوهش)

دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

علی عاشوری (واحد فصل نامه)

دانشجوی پزشکی

امیر علی آریایی (واحد فصل نامه)

دانشجوی کارشناسی رادیولوژی

مهری عطاردی (واحد اطلاعات)

دانشجوی کارشناسی مامایی

مهدیه میرزایی (واحد خبرنامه و اطلاع رسانی)

دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای

شکیبا صداقتی (واحد خبرنامه و اطلاع رسانی)

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

مهدی مصطفوی (واحد سایت و سامانه)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

آیدا کریمیان (واحد نوآوری و اختراعات)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/08
تعداد بازدید:
454
Powered by DorsaPortal