شورای پژوهشی دانشگاه
به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می شود.
 

ردیف

 تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

 

دکتر سید علی سجادی

 CV
 Scopus

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

2

 

دکتر جلال مردانه

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3

 

دکتر مجتبی کیان مهر

 CV

دانشیار

دکتری تخصصی بیوفیزیک

 4 
 دکتر علی محمدپور
 CV
 دانشیار دکتری تخصصی پرستاری

5

 

دکتر جهانشیر توکلی زاده

 CV

استاد

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

6

 

دکتر علی عالمی

 CV

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

7

 

دکتر عبدالجواد خواجوی

CV 

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8

 

دکتر مهدی مشکی

CV 
Scopus

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

9

 

دکتر شهلا خسروان

 CV

دانشیار

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

10 
 دکتر محمدرضا منصوریان
 استادیار دکتری تخصصی آموزش پزشکی
 11 
 دکتر رضا اسماعیلی
 استادیار دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
 12 
 دکتر نرجس بحری
 استادیار دکتری تخصصی بهداشت باروری
 13 
دکتر میترا صالحی
 CV
استادیاردکتری تخصصی انگل شناسی
 14 
 دکتر جلیل مشاری
CV
  
 15 
 دکتر لیلا صادق مقدم
CV
  
 16  علی اصغر خواجه کارشناس 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/05
تعداد بازدید:
851
Powered by DorsaPortal