كميته بودجه بندي طرح هاي تحقيقاتي
این کمیته به منظور بررسی بودجه طرح های تحقیقاتی مصوب شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار دانشگاه (شورای پژوهشی دانشگاه- شورا پژوهشی مراکز تحقیقات- شورای پژوهشی تحقیقات دانشجویی- شورای پژوهشی EDC ) و در جهت حمایت مالی در طرح های تحقیقاتی فعالیت می کند. کلیه طرح های تحقیقاتی پس از تصویب در شوراهای پژوهشی دارای تفویض اختیار و تایید کیمته اخلاق، در کمیته بودجه بندی، بودجه نهایی آن ها تصویب می شود.
اعضای کمیته:
دکتر سیدعلی سجادی (رئیس) - معاون تحقیقات و فنآوری
دکتر جلال مردانه-مدیر پژوهشی
دکتر علی عالمی- رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  دکتر رضا اسماعیلی- رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
آقای علی دلشاد- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 
آقای علی اصغر خواجه- کارشناس
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/16
تعداد بازدید:
1467
Powered by DorsaPortal