شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر محمدحسین ابطحی، دکتر علیرضا محمدزاده، دکتر عباسعلی عباس نژاد، دکتر مریم مقیمیان، دکتر جهانشیر توکلی زاده، دکتر مجتبی کیان مهر، دکتر علیرضا منتظرابدی، آقای سید حسین ناظمی،خانم بتول محمدیان 

تاریخ به روز رسانی:
1393/04/08
تعداد بازدید:
621
Powered by DorsaPortal