دانشکده پیراپزشکی

سرپرست کمیته:
 
 
دکتر جعفر حاجوی (دکتری ایمنی شناسی)
 
دبیر کمیته:
 
سجاد رضایی (دانشجوی اتاق عمل)
 

جستجوی مقالات:

فاطمه ابریشمی پور

 
پژوهش:

جهانی 

آموزش:

زهرا صادقی

کارگاه ها:

فاطمه سنچولی

نوآوری و اختراعات:

امیر زعفرانیه

همایش:

مهدی بیانی

ترجمه:

امیر راد

سایت و سامانه:

آتنا رفیعی

فصل نامه:

مجید حسن آبادی

اطلاعات:

مهتاب رحمتی نیا

اطلاع رسانی:

مریم شیخ لنگی 

 
اعضای شورای پژوهشی:
 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1


دکتر علیرضا محمدزاده CV

Scopus
Google scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

2


دکتر جعفر حاجوی CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

3


دکتر حسین کشتکار CV

Scopus
Google Scholar

استادیار

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

4

 

دکتر کوکب بصیری مقدم CV

استادیار

دکتری تخصصی

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
311
Powered by DorsaPortal