دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته:
 
دکتر ملیحه ضیایی (دکتری پزشکی اجتماعی) 
 
دبیرکمیته:
 
حمیدرضا نیازکار(دانشجوی پزشکی) 
 
اعضای شورای پژوهشی:
 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1


دکتر حسین محمدزاده مقدم CV

Scopus
Google scholar

استادیار

دکتری تخصصی طب سنتی

3


الهه بنفشه CV

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناسی ارشد مامایی

4

 

محمد قربانی CV

مربی

کارشناسی ارشد خون شناسی و بانک خون

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
268
Powered by DorsaPortal