دانشکده بهداشت

سرپرست کمیته:
 
 مهندس مجتبی امکانی (کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای)
 
دبیر کمیته:
 
میلاد مختارزاده (دانشجوی بهداشت محیط)
 
اعضای شورای پژوهشی:

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

مهندس مجتبی امکانی CV

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

2

مهندس مهدی قاسمی

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

3


سعید عرفانپور

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

4


مریم صابری

مربی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/28
تعداد بازدید:
271
Powered by DorsaPortal