راهنمای عضویت در کتابخانه

آئين نامه امانت

اعضا:
1-1   كليه امانت گيرندگان بايد داراي كارت عضويت كتابخانه باشند.
1-2   كارت عضويت كتابخانه بنام اشخاص در اين فرمتها صادر ميشود:
         - اعضاء هيأت علمي شاغل در دانشگاه .
         - دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه .
         - كارمندان شاغل (رسمي،پيماني،طرحي و ...) دردواير مختلف دانشگاه علوم پزشكي گناباد.

شرايط صدوركارت عضويت :
گروهها و افراد ذيل مي توانند با ارائه مدارك خواسته شده ذيل كارت عضويت كتابخانه دريافت نمايند:

1 - اعضاء هيأت علمي و كارمندان دانشگاه ( رسمي ، پيماني ، طرحي ، سرباز و.....)
   الف- ارائه معرفي نامه از واحد مربوطه
   ب- تكميل فرم عضويت
   ج- يك قطعه عكس4*3

2- دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد :
   الف- ارائه كارت دانشجويي معتبر
   ب- تكميل فرم عضويت
   ج- يك قطعه عكس 4*3

تبصره 1- در صورت مفقود شدن كارت عضويت ، عضو مي بايست شخصاً حداكثر ظرف مدت 24 ساعت بطور كتبي مراتب را به كتابخانه اطلاع دهد . بديهي است مسووليت هرگونه سوء استفاده از كارت كتابخانه از زمان مفقود شدن تا هنگام اطلاع به عهده عضو خواهد بود.
تبصره 2- درصورت مفقود شدن كارت عضويت در مرتبه اول ، پس از مدت دو هفته از تاريخ اطلاع كتبي و واريز نمودن مبلغ 3000 ريال به حساب درآمدهاي دانشگاه علوم پزشكي گناباد عضويت نامبرده مجددا داراي اعتبار و كارت المثني در اسرع وقت صادر خواهد شد .
تبصره 3- در صورت مفقود شدن كارت المثني ، كارت مجدد صادر نخواهد شد .
تبصره 4- مدت اعتبار كارت عضويت ، يكسال تحصيلي است .

مقررات امانت :
الف- هرعضو كتابخانه با ارائه كارت عضويت شخصي مي تواند تا سقف و زمان مجازمنابع مورد نيازخود را به امانت ببرد.
ب- اعضاء هيات علمي و كادر آموزشي حداكثر 10 مدرك به مدت 2 هفته.
ج- كليه دانشجويان و شاغلين مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي گناباد حداكثر 3 مدرك به مدت 2 هفته به استثنای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 5 مدرک به مدت 2 هفته ، دانشجویان شاهد و ایثارگر حداکثر 3 مدرک به مدت 3 هفته، دانشجویان پزشکی 5 مدرک به مدت 3 هفته و دانشجویان استعدادهای درخشان: 2 نسخه مازاد به مدت 2 هفته .

تبصره 1- مدت امانت كتابهايي كه مراجعه به آنها زياد است ، مي تواند بنابه درخواست مدرسين و يا تشخيص مديريت كتابخانه كاهش يابد و يا جهت مطالعه در كتابخانه در قسمت رزرو نگهداري شود.
تبصره 2- نسخه هاي اضافي كتابهاي رزرو شده را مي توان پس از پايان ساعت كار كتابخانه تا صبح روز بعد به امانت داد ، در هر صورت يك نسخه كتاب از كتاب رزرو شده در كتابخانه خواهد ماند.
تبصره 3- در صورتي كه متقاضي براي كتاب نباشد تمديد مدت امانت بلامانع است و چنانچه شخص ديگري كتاب را درخواست كرده و يا تاخيري در تحويل كتاب باشد مدت امانت قابل تمديد نخواهد بود . لذا كتاب درخواست شده مدت 24 ساعت براي متقاضي نگهداري مي شود و در صورت عدم مراجعه در اختيار مراجعه كننده ديگري قرار خواهد گرفت .
تبصره 4- كتابهاي مرجع ، ناياب ، كمياب ، پايان نامه ها و مجلات امانت داده نمي شوند .

تاخير در تحويل منابع :
تاخيردر تحويل منابع طبق قانون امانت غير مجاز بوده و متخلفين مشمول قانون ذيل خواهند بود:
الف – چنانچه كتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه تحويل نگردد عضو مربوطه در مقابل هر روز تاخير 3 روز از امانت گرفتن كتاب مجدد محروم و به ازای هر روز تاخیر مبلغ   200 ریال جریمه نقدی خواهد شد.
ب- در صورت تاخير (3 بار ) ، كارت عضويت بنا به صلاحديد مديريت كتابخانه باطل خواهد شد .
ج- چنانچه تاریخ برگشت کتاب ، با روز تعطیل مصادف گردید نسبت به تمدید آن اقدام شود. 

حفاظت از كتب ، نشريات و منابع ديداري و شنيداري:
امانت گيرنده موظف به حفظ و نگهداري منبع امانت گرفته شده مي باشد . چنانچه منبع مفقود و يا ناقص ( علامتگذاري ، خط كشي ، بريده و......) شود ، امانت گيرنده موظف به تهيه منبع و جبران خسارت وارده مي باشد.

تسويه حساب :
- درپايان هر نيمسال تحصيلي اسامي افرادي كه كتابهاي امانت گرفته شده را برگشت نداده اند ، به رئيس واحد مربوطه يا خود اشخاص گزارش مي شود تا نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم استرداد ، اين افراد مشمول مقررات تاخير خواهند بود .
- دانشجوياني كه پس از اعلام تاخيرنسبت به استرداد منابع مبادرت ننمايند به واحد آموزش معرفي تا از ثبت نام آنها در ترم مربوطه ممانعت به عمل آيد .
- اعضاء هيأت علمي يا كارمنداني كه بازنشسته يا بازخريد مي شوند و يا به هر نحو ديگري خدمت آنها خاتمه    مي يابد بايستي از كتابخانه مركزي برگ تسويه حساب دريافت و به كارگزيني ارائه دهند .
- صدور گواهي فراغت از تحصيل ، تغيير رشته ، ميهمان ، انتقال دانشجويان و نظاير آن منوط به ارائه برگ تسويه حساب به كتابخانه مركزي و در صورت لزوم ساير كتابخانه هاي وابسته ، به اداره آموزش دانشگاه خواهد بود.
- صدور تسويه حساب با كتابخانه صرفاً با تحويل كارت عضويت امكان پذير ميباشد.

منابع و مواردي كه به هيچ عنوان امانت داده نمي شود :
الف- كتابهاي مرجع ، خطي ، نفيس ، منحصر به فرد و ناياب ، پايان نامه ها ، نقشه ها و اطلسها.
ب‌- مجلات و روزنامه ها.

مقررات كتابخانه
1. كتب و مجلات از جمله سرمايه هاي ملي است . از آنجائيكه جايگزين كردن كتب و مجلات در تمام موارد امكان پذير نيست تقاضا دارد در حفظ آنها دقت لازم به عمل آيد.
2. رعايت سكوت در سالنهاي مطالعه الزامي است .
3. پيش از ورود به مخزن و بخش نشريات ، مراجعين مي بايست كتب ولوازم شخصي مثل كيف را در قسمت تعبيه شده گذاشته و حق بردن به داخل مخزن را ندارند.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/14
تعداد بازدید:
4
Powered by DorsaPortal