شورای عالی مرکز

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

سمت
1دکتر رضا احمدیاستادیارمتخصص بیماریهای عفونیرئیس دانشگاه ورئیس شورای عالی مرکز

2

دکتر علی عالمی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

معاون بهداشت ورئیس مرکز تحقیقات

3

دکترعلی محمد پور

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

معاون تحقیقات وفناوری

4

دکترعلی اکبری

استادیار

روانپزشک

معاون درمان

5

دکترعبد الجواد خواجوی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

مدیر گروه پزشکی اجتماعی

6

دکترسید علی سجادی

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

معاون پژوهشی مرکز ومدیر گروه بهداشت محیط

7

خانم دکتر خسروان

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

عضو هیئت علمی
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
163
Powered by DorsaPortal