برگزاری دوره آموزشی کددار مدیریت ایمنی بیمار در سالن همایش بیمارستان

برگزاری دوره آموزشی کددار مدیریت ایمنی بیمار

دوره آموزشی کددار مدیریت ایمنی بیمار در مورخه 11 آذر ماه در محل سالن همایش بیمارستان آیت الله مدنی توسط جناب آقای حیدری مسئول محترم ایمنی بیمار بیمارستان برگزار گردید. در این دوره آموزشی در مورد دستورالعمل های ایمنی بیمار، ارتقاکیفیت و شاخص های ایمنی بیمار ،گزارش دهی خطا و ... مطالبی ارائه گردید .

435831055 265029 435838531 266516

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir