دسترسي آزمايشي به مجموعه JoVE

 به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشگاه به مجموعه فيلم‌های آموزشی مجله مذکور از طريق آدرس https://www.jove.com از این تاریخ به مدت سه ماه برای آن دانشکده/دانشگاه فراهم شده است. ناشر JoVE  بيش از 7000 مقاله تصويری در موضوعات علوم پايه و بالينی پزشکی، علوم دارويی و ساير رشته‌های علمی منتشر کرده است.

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir