برگزاری کارگاه مقدماتی کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان جدیدالورود

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند چنانچه تاکنون آمادگی خود را جهت شرکت در کارگاه کتابخانه اعلام نکرده اند هر چه سریعتر به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

ضمناٌ در تاریخ های ذیل طبق اعلامی که گروه ها نموده اند کارگاه در طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه برگزاری خواهد شد. جهت شرکت در کارگاه با "بخش مخزن و گردش کتاب" هماهنگی فرمایید.

  1. سه شنبه   مورخ 96/7/11        ساعت 8 الی 10                     گروه مامایی و اتاق عمل                                 برگزارشد
  2. سه شنبه   مورخ 96/7/11        ساعت 10 الی 12                   گروه پزشکی و گروه علوم آزمایشگاهی                برگزارشد
  3. چهارشنبه   مورخ 96/7/12       ساعت 12 الی 14                   گروه بهداشت حرفه ای                                    برگزارشد
  4. چهارشنبه   مورخ 96/7/12       ساعت 13/45 الی 16              گروه بهداشت عمومی                                      برگزارشد 
  5. شنبه        مورخ 96/7/15        ساعت 8 الی 10                     گروه بهداشت محیط                                        برگزارشد
  6. یک شنبه   مورخ 96/7/16        ساعت 14 الی 16                   گروه پرستاری و رادیولوژی                                  برگزار شد
  7. دوشنبه     مورخ 96/7/17        ساعت 10 الی 12                   گروه هوشبری                                                برگزارشد

          1 copy copy             IMG 1680 copy copy

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir