برقراری امکان دسترسی آزمایشی به بانک اطلاعاتی Thieme

به اطلاع کاربران محترم می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت با ناشر Thieme دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر مذکور از طریق آدرس زیر تا پایان سپتامبر 2017 فراهم شده است.لازم به ذکر است ناشر Thieme بیش از 40 عنوان مجله در موضوعات پزشکی بالینی منتشر می کند.

https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir