خوابگاه کارآموزی مشهد برای دانشجویان

 

قابل توجه دانشجویان که در مشهد کارآموزی دارند:
طبق اعلام اداره امور خوابگاهها، دانشجویانی که در تابستان در مشهد کارآموزی دارند می توانند پس از هماهنگی با اداره خوابگاهها،  برای اسکان به آدرس زیر مراجعه نمایند:

محل اسکان برداران:     مشهد- وکیل آباد 2 - انتهای بلوار شهید باهنر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی- خوابگاه گلستان
محل اسکان خواهران:     مشهد- وکیل آباد 2 - انتهای بلوار شهید باهنر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی- خوابگاه بهارستان 3

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir