اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویان 96-95

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویان
به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقال، میهمان و انتقال توأم با تغییر رشته می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 25/02/1396 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
سامانه انتقالی: http://transmission.behdasht.gov.ir
سامانه میهمانی: ttp://guest.behdasht.gov.ir

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان
25 اردیبهشت تا 25 خرداد 96 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء و بارگذاری مدارک لازم
27 خرداد تا 10 تیر ماه 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو
11 تیر تا 31 تیر ماه 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء
1 مرداد تا 15 مرداد 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
16 مرداد تا 5 شهریور 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

توجه:
مدارک مورد نیاز جهت دانشگاه مقصد بایستی توسط دانشجویان بارگذاری شود در غیر این صورت دانشگاه مقصد قادر به بررسی درخواست ها نخواهد بود و عواقب این امر بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir