آگهی چهاردهمین فراخوان جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آگهی چهاردهمین فراخوان جذب اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

زمان ثبت نام 13/11/1395 لغایت 13/12/1395

لینک مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت  بهداشت  درمان وآموزش پزشکی
http://aac.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=179&fkeyid=&siteid=179&pageid=34268

آگهی چهاردهمین فراخوان

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/agahi_jazbelmi14_2.htm

فرم  ثبت نام متقاضی  در فراخوان جذب  در آدرس زیر موجود می باشد.

http://ippapp.behdasht.gov.ir/IPPAppV1C032/Persian_WebUI/Packages/Applicants/ApplicantFacultyRegistration.aspx

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir