اسناد واگذاري و خرید خدمت حجمی امور تلفنخانه بیمارستان علامه بهلول

اسناد واگذاري و خرید خدمت حجمی امور تلفنخانه بیمارستان علامه بهلول جهت دانلود با فرمت PDF کلیک کنید

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir