راهیابی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت در شهرستان گرگان

-    راهیابی  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد   در نخستین همایش کشوری تجارب برگزیده حوزه بهداشت در شهرستان گرگان
-      آقای مهدی رهبری مدیر امور عمومی و اداری معاونت بهداشت در نخستین همایش کشوری تجارت برگزیده حوزه بهداشت شرکت نمود.
-    بنا بر اظهارات ایشان این همایش روزهای 7 ، 8 مرداد ماه در شهرستان گرگان  با حضور مقام  محترم وزارت و مقامات عالی رتبه معاونت بهداشت وزارت  و نمایندگان این حوزه برگزار گردید

این همایش با هدف  انتقال تجارب برگزیده کاربردی حوزه بهداشت و نوآوری در مقوله سلامت برگزار گردیدکه از میان 362 اثر رسیده به دبیرخانه همایش،  21 سخنرانی و 98 پوستر برگزیده و انتخاب گردید  که طرح واگذاری تن خواه به خانه های بهداشت این معاونت  به عنوان  یکی از موارد سخنرانی برتر به دبیرخانه همایش را یافت.
-     و آقای مهدی رهبری مسئول امور عمومی و اداری  شرح جزئیات این طرح را به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir