کارشناسی پرستاری - اسلایدهای تدریس

کارشناسی پرستاری - اسلایدهای تدریس

فهرست دروس  

 

   اصول و مهارت های پرستاری

  اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران

بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)

مفاهیم پایه پرستاری

تحقیق در پرستاری

پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

روان پرستاری 1

پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)

مراقبت های پرستاری در منزل

  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

  پرستاری کودک سالم

  روان پرستاری2

  زبان تخصصی

  اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

پپرستاری بیماریهای کودکان

 
پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه  
  پرستاری در بحران و فوریتها  
  مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه  
  فرآیند آموزش به بیمار  
اصول مدیریت خدمات پرستاری