معرفی دفتر گزینش

gozinesh banner
 

-
manager
مدیر دفتر
gozinesh-edari
اموراداری وتشکیل پرونده
taghighat
واحد تحقیقات
mosahebe
واحد مصاحبه و ارزیابی
mosahebe
بایگانی


لينك هاي مفيد

www.leader.ir
(دفتر مقام معظم رهبری)
www.president.ir
(ریاست جمهوری اسلامی ایران)
www.dolat.ir
(پایگاه اطلاع رسانی دولت)
selection.behdasht.gov.ir
(هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت)