اداره امور عمومی و اداری

.
 

 
 
به اداره امور اداری و عمومی خوش آمديد

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد از طريق فرم تماس (كليك كنيد...) و يا آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی اداره امور اداری و عمومی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
شماره تلفن: 05157223884