درمانگاه تخصصی

darmangah

این بخش از بیمارستان در جنب درمانگاه اورژانس و در مساحتی حدود550متر احداث گردیده و در حال حاضر در شیفت صبح فعال و خدمات سرپایی ذیل به بیماران توسط متخصصین و سایر پرسنل درمانی ارائه می گردد .
ویزیت ، نوار قلب ، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش ، نوار مغز ، اسپیرومتری ، بینایی سنجی در این مجموعه متخصصین رشته های زنان و زایمان ، داخلی ، قلب و عروق ، روانپزشکی ، داخلی اعصاب ، چشم ، گوش و حلق و بینی بر اساس برنامه تنظیمی بیماران را ویزیت می نمایند .
سیستم نوبت دهی از طریق تلفن گویا به شماره 05157224070 و از ساعت 17 هر روز برای روز بعد انجام می شود .
سرپرستار : خانم زهره احراری (کارشناس پرستاری) و دارای 14 سال سابقه خدمت
پرسنل بخش : 5 نفر پرسنل حرفه ای - 4 نفر کمکی - 2 نفر نیروی خدماتی.