Azmoonjavab2nobatdehi

zanan


بخش زنان و زایمان این بخش با زیر بنای500 متر مربع از قدیمی ترین بخش های بیمارستان می باشد که دارای اتاق های خصوصی ، و اتاقهای بستری بیماران معمولی ، چهار و پنج تخته بوده و مجموعا دارای 24 تخت بستری است که بیماران جراحی زنان و زایمانی در آن بستری می گردند .
پزشکان این بخش عبارتند از :
مسئول بخش : خانم دکتر اعظم السادات محمودیان (متخصص زنان و زایمان)
خانم دکتر مقاره عابد (متخصص زنان و زایمان)
سرپرستار : خانم افسانه ذبیحی (کارشناس پرستاری) و دارای 15 سال سابقه خدمت
پرسنل پرستاری بخش شامل : 12 نفر پرستار زن می باشد .