Azmoonjavab2nobatdehi

Zayeshgah

این بخش نیز جز اولین بخش های بیمارستان بوده که در حال حاضر دارای 3 اتاق زایمان ، و 5 تخت قبل از زایمان می باشد و علاوه بر انجام زایمان به عنوان اورژانس زنان بیمارستان نیز می باشد . همچنین مسئولیت برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان و ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان نیز بر عهده پرسنل این بخش می باشد .
پزشکان این بخش عبارتند از :
مسئول فنی بخش : خانم دکتر اعظم السادات محمودیان (متخصص زنان و زایمان)
خانم دکتر ندا مقاره عابد (متخصص زنان و زایمان)
مامای مسئول : خانم زهرا عطارباشی (کارشناس مامایی) و دارای 28 سال سابقه خدمت .
پرسنل این بخش شامل : 15 نفر ماما بوده که 13 نفر کارشناس و یک نفر کاردان و یک نفر کارشناس ارشد می باشد .