متفرقه

بیماری تبخال

تبخال يک بیماری واگیردار است كه ناشی از ویروس هرپس سیمپلكس می باشد.
اگرچه نمى‌توان تبخال را معالجه كرد یا به طوركلى از آن پیشگیرى ...جهت دریافت با فرمت PDF کلیک کنید