اخبار تحقیقات زعفران

برگزاری کارگاه آموز شی مقاله نویسی علمی

مرکز اطلاعات علمی برگزار می کند دهمین کارگاه آموزشی مرکز مدارک علمی با

عنوان :
  مقاله نویسی علمی               مدرس: دکتر علی منتظری

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس:http://www.sid.ir/مراجعه نمایید.

مقالات برتر همایش ملی زعفران: هم دارو ،هم غذا

اولین همایش ملی زعفران کشور با دو محور کلی دارو و غذا در آبان ماه 1388  برگزار گردید.6 مقاله به در دو بخش سخنرانی و پوستر به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند که به شرح ذیل می باشند .

ادامه مطلب...

پیام رئیس همایش و دبیر همایش ملی زعفران

رئیس همایش :دکتر علیرضا مسلم

به نام خدایی که تمام نیازهای بندگانش را در دل طبیعت آفریداولین تجارب بشر در درمان بیماری ها به زمانی برمی گردد، که انسان اولیه با آزمون و خطا، درمان بیماریهای خود را در طبیعت یافت. این یافته ها سینه به سینه به نسل های بعد منتقل شد و دانشمندان برجسته ای همچون ابن سینا، رازی، ابوریحان و ... با استفاده از تجارب پیشینیان و نیز پژوهش های  شبانه روزی خود، دریچه های  جدیدیبه سوی تعالی پزشکی  گشودند که  دستاوردهای آنان در  گذشته تا کنون همواره مورد استفاده بوده است. هر چند طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی با ورود تکنولوژی و تولید داروهای شیمیایی جایگاه گذشته خود را از دست داده است، اما امروزه به نظر می رسد عوارض جانبی داروهای شیمیایی،  مردم و اندیشمندان پزشکی را به استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی متمایل تر کرده است.

ادامه مطلب...

طرح تحقيقاتي مديريت غذا و دارو


تعيين نقطه انجماد شير خام مناطق شهرستان گناباد و مقايسه آن با نقطه انجماد شير خام استان خراسان رضوي

 

عنوان:

مرتضي محمدزاده مقدم، فريحه احمدزاده ثاني، اكبر حاجعلي ،عبدالصالح نجار

نام و نام خانوادگي مجريان طرح

سيد بهنام مظلوم شهري، حسن فرزانه، حميده دهقان

 مژگان حاجي زاده ، سعيد رئيس زاده

نام و نام خانوادگی همکاران طرح

87/5/1 تا 15/5/88

 

تاريخ اجرا