آيين نامه ها و دستورالعمل ها


راهنمایی کاربردی سامانه ثبت نسخ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه داروخانه ها

راهنمایی کاربردی سامانه ثبت نسخ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ویژه داروخانه ها
جهت دانلود " فایل آموزشی ثبت نسخ " کلیک کنید.

فایل آموزشی نحوه عضویت داروخانه در سامان دارو

فایل آموزشی نحوه عضویت داروخانه ها در سامان دارو

جهت دانلود " فایل آموزشی نحوه عضویت داروخانه ها در سامان دارو " کلیک کنید.

اتصال نرم افزارهای دارو خانه به سامانه تبادل اطلاعات سلامتHIX

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور
شرکتهای طراح نرم افزار داروخانه
موضوع: اتصال نرم افزارهای دارو خانه به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(HIX)
شماره : ۶۶۵/۸۵۰۱۶
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
با سلام و احترام؛
در راستای سیاست های وزارت متبوع در دستیابی به اهداف طرح تحول سلامت، لازم است کلیه داروخانه‌های کشور حداکثر تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(HIX) متصل شده و از این طریق نسبت به ارسال نسخه های دارویی خود به سامانه متمرکز گرونده دارویی بیماران اقدام نمایند. در این راستا لازم است اطلاع‌رسانی لازم به تمامی داروخانه‌ها انجام شود که از شرکتها و طراحان سیستمهای نرم افزاری خود بخواهند که این ارتباط را برقرار نمایند. مستندات مورد نیاز جهت ثبت نسخه و شیوه برقراری ارتباط با سامانه به پیوست ارسال شده و ازطریق آدرس اینترنتی سازمان قابل دستیابی است. در صورت وجود هر گونه سوال در این ارتباط، تلفن ۶۱۹۲۷۲۲۳ (خانم مهندس توکلی) و یا از طرق پست الکترونیکی m.tavakoli@fda.gov.ir پاسخگو خواهند بود.
همچنین برای تسهیل شناخت داروخانه‌ها از نرم افزارهای مجاز، هر کدام از شرکتهای نرم افزاری مربوط به نرم‌افزارهای داروخانه که پروتکلهای تبادل اطلاعات را در برنامه خود درج نمایند، از این سازمان گواهی انطباق دریافت می‌نمایند. سرویسهای کد ملی، کد بیمه، کد داروها، کد داروخانه‌ها و کد نظام پزشکی جهت استفاده در نرم افزارهای داروخانه نیز از طریق HIX قابل ارائه است.

دکتر رسول دیناروند – معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
جهت دانلود " مستندات HIX" کلیک کنید.