برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد

پیرو مصوبه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و درخواست ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)، جلسات آموزشی در محل نماز خانه این اداره از روز دوشنبه مورخه 96/10/11 به مدت سه روز برگزار گردید و در خصوص موضوعات ذیل صحبت گردید.
1- اعتیاد چیست، معتاد کیست و چرا افراد به سمت اعتیاد می روند
2- حس بد و تنظیم هیجانات، عوامل محافظت کننده
3- نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

IMG 6684