برگزاری جلسات آموزشی مهارت های زنا شویی ویژه داوطلبین و سفیران سلامت

عامل بسیاری از سوء تفاهم ها، تنش ها و نارضایتی های زناشویی ناتوانی زوجین در برقراری ارتباط با یکدیگر ، اصول ارتباط و مهارت گوش دادن است در همین راستا واحد سلامت روان با هدف بهبود ارتباط همسران و رضایت موثر از زندگی زناشویی و بنا به درخواست بهورزان خانه بهداشت خیبری اقدام به برگزاری جلسات آموزشی با همین موضوع در محل حسینیه روستای خیبری در روزهای چهارشنبه هر هفته نموده است که تا کنون دو جلسه آموزشی برگزار گردید است و در این دو جلسه در خصوص اهمیت ازدواج، اهداف ازدواج، تفاوتهای روانشناختی زنان و مردان و مهارت گوش دادن صحبت گردید.

IMG 20180109 141714