برگزاری جلسه آموزشی ویژه آرایشگران

با همکاری ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان جناب آقای اصغریان ،جلسه آموزشی بهداشت حرفه ای ویژه آرایشگران زنانه در محل سالن اجلاس اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید.در این جلسه آموزشهای لازم در خصوص عوامل زیان آور محیط کار کارگاههای آرایشگری زنانه و راههای کنترل آن و بیماریهای شایع وراههای پیشگیری از آن  مطالبی ارائه گردید.

arayeshgaran