برگزاری سومین کارگاه اختلالات روانپزشکی با موضوع" ارزیابی و مدیریت اختلالات شایع کودک و نوجوان، صرع و دمانس"

سومین کارگاه اختلالات روانپزشکی با موضوع" ارزیابی و مدیریت اختلالات شایع کودک و نوجوان، صرع و دمانس" سه شنبه مورخ 96/5/17 با تدریس آقای دکتر شمس الله (روانپزشک) ویژه پزشکان برگزار گردید.

در تدریس کارگاه از( بسته آموزشی راهنمای ارزیابی و درمان اختلالات سلامت روان ویژه پزشکان عمومی در طرح تحول نظام سلامت استفاده گردید) و موارد ذیل در کارگاه توضیح داده شد:
1- اشاره به مباحث قبلی، مسائل مربوط به افسردگی، اضطراب، سایکوز و .....
2- چگونگی تشخیص دمانس
3- مداخله های روانی- اجتماعی
4- مداخله های روانشناختی برای تظاهرات شناختی و عملکرد
5- مداخله برای مراقبان
6- درمان دارویی صرع
7- عوارض شایع و مهم داروهای ضد صرع و درمان آن
8- آموزش بیمار و خانواده
9- مداخله‌های روانی اجتماعی در اختلال رفتاری کودک و نوجوان
10- مداخله‌های دارویی و .....

2211