برگزاری کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات سلامت روان ویژه پزشکان

اختلالات روانپزشکی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و غفلت از این اختلالات خسارت‌های جدی در سطح فرد، خانواده و جامعه به دنبال خواهد داشت، با وجود آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای و درمانی احساس نیاز می کنند، اما حدود دو سوم افراد مبتلا، از مداخلات سلامت بهره‌مند نمی شوند.

با توجه به اینکه پزشکان عمومی در نظام ارائه خدمات سلامت جایگاه ویژه‌ای دارند، توانمندسازی این گروه از کارکنان غیر متخصص در نظام سلامت، بار ناشی از اختلالات روانپزشکی را کاهش می‌دهد. ارتقا و گسترش برنامه های سلامت روان به فن آوری پیچیده نیاز ندارد. آنچه مورد نیاز است افزایش توان و ظرفیت نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی و ارائه بسته‌های آموزشی متناسب با ظرفیت نیروی انسانی و نیاز دریافت کنندگان خدمت است.
لذا در این راستا مورخ 96/5/3 و 96/5/10 کارگاهی با موضوع "ارزیابی و درمان اختلالات خلقی و اضطرابی و ارزیابی و مدیریت اختلالات سایکوتیک و اورژانس‌های روانپزشکی" با تدریس "آقای دکتر شمس‌الله (روانپزشک)" ویژه پزشکان برگزار گردید.

در تدریس کارگاه‌ها از بسته آموزشی راهنمای ارزیابی و درمان اختلالات سلامت روان ویژه پزشکان عمومی در طرح تحول نظام سلامت استفاده و پیرامون موارد ذیل مطالبی ارائه گردید:
اشاره به مباحث قبلی، بیمار افسرده، اضطرابی و نوروتیک، بیمار سایکوتیک و علائم بیماری، چگونگی شرح حال گرفتن، افتراق بیمار سایکوتیک در مراحل اولیه بیماری از بیمار افسرده، علائم بیماری دو قطبی و طیف بیماری، درمان های دارویی، نمایش فیلم مرتبط با موضوع کارگاه، چگونگی مصاحبه و ارتباط با بیمار، چگونگی تشخیص بیمار افسرده با شکایت از علائم جسمانی، تداخلات دارویی و چگونگی ارجاع بیمار روان.

                                                                                                                            22221111