سمینار ازدواج مناسب، سالم و پایدار در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد

به همت معاونت بهداشتی و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سمینار ازدواج مناسب، سالم و پایدار با حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی در سالن کوثر دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وبدا این سمینار با هدف ترویج ازدواج مناسب در جوانان و به منظور ارتقاء شاخص های سلامتی در جوانان برگزار شد.
مباحث مطرح شده در این سمینار شامل شاخص های تحولات جمعیتی و سیاستهای کشوری، ازدواج و معیارهای مناسب، ازدواج آگاهانه و بهنگام از دیدگاه اسلام و ادیان الهی بود، که توسط آقای دکتر عالمی، آقای دکتر حسینی و حجت السلام و المسلمین حاج آقای فلاح ارائه گردید. در پایان جوائزی به قید قرعه به چهارده نفر از شرکت کنندگان اهداء شد.

ضمنا همزمان نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در سالن ورودی سالن کوثر برپا گردید.

                       700  701  703
                                                      704  705