معرفی امور دارویی

drug3 moarefidaroo
amoozesh-daroo
amalkerd-daroo

معرفي واحد:

واحد امور دارويي يكي از واحد هاي ستادي حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی گناباد مي باشد كه وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويي در كليه مراكز بهداشت و كليه واحد هاي وابسته به حوزه معاونت امور بهداشتي را به عهده دارد. فعاليت های واحد اموردارویی از سياستگذاري در ارائه خدمات دارويي تا تهيه، تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل مي‌شود.
از زمان شروع برنامه پزشك خانواده حجم زيادي از فعاليتهاي دارويي در مراكز بهداشتی درمانی در قالب اين برنامه به وظایف واحد امور دارویی افزوده شده است بطوریکه تامين داروهاي پزشك خانواده و كليه امور مربوط به دارو در اين برنامه توسط اين واحد مديريت مي گردد.
با توجه به اهميت ويژه ارائه صحيح و مناسب خدمات دارویی و نقش مهم آن در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه، آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان درباره ارائه صحيح و مناسب خدمات دارویي و همچنین افزایش سطح آگاهي جامعه در زمینه دارو از فعالیتهای ویژه این واحد می‌باشد.
شرح فعالیتها:
1)    برآورد نیاز دارویی مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت و سایر برنامه های هدف به صورت سالانه وسه ماهه
2)    نظارت لازم بر تمام مراحل تامین دارو، تجهیرات پزشکی مصرفی و اقلام مرتبط از درخواست خرید تا ارایه به مصرف کننده
3)    نظارت بر حسن اجرای امور محوله به تکنسین ها و بهورزان

4)    مدیریت تامين داروهاي پزشك خانواده و كليه امور مربوط به دارو در اين برنامه
5)    انجام کلیه مراحل واگذاری قانون مند خدمات دارویی تیم سلامت به بخش خصوصی
6)    پاسخگويي مكتوب ، تلفني و حضوري به ارباب رجوع و واحدهاي درون سازماني و برون
7)    شركت در جلسات مرتبط با امور دارویی  و  تیم سلامت
8)    برنامه ریزی و پیگیری جهت ارتقای کیفی نگهداری داروها در انباردارویی
9)    مديريت بحران ها و كمبودهاي دارويي تیم سلامت
10)    ارزشيابي ساليانه واحد امور دارویی و تنظیم برنامه عملیاتی
11)    بازنگری و ویرایش فرمها و چک لیستهای مربوطه
12)    سياستگذاري در ارائه خدمات دارويي بیمه روستایی
13)    همکاری با کمیته های مختلف دانشگاهی مثل کمیته پژوهشی ، کمیته پایش و ارزشیابی طرح پزشک خانواده و ...
14)    بازدید تمام مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت بصورت حداقل سالی دو بار
15)    ارزیابی بازدیدهای انجام شده و مشخص کردن کمبودها و مشکلات و پیگیری رفع آنها و تقویت تداوم ارایه خدمات دارویی  
16)    بازدید برنامه ریزی شده داروخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و پیگیری رفع نواقص احتمالی
17)    آموزش و ارتقاء سطح آگاهي و مهارت دارویی بهورزان و ماماهای تیم سلامت
18)    آموزش و ارتقاء سطح آگاهي در زمینه دارو درمانی جامعه با همکاری سایر واحدها
19)     انجام کلیه مراحل تهیه داروهای سهمیه‌ای و سایر اقلام کشوری از وزارتخانه
20)    انجام کلیه مراحل خرید دارو و تجهیزات پزشکی برآورد شده
21)    تامین و توزیع مکملهای دارویی مورد نیاز زنان باردار شهرستان گناباد
22)    تامین و توزیع مکملهای دارویی مورد نیاز کودکان زیر 2 سال شهرستان گناباد
23)    تامین قرص آهن و فولیک اسید مورد نیاز مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه شهرستان گناباد
24)    تامین و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در سطح مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت گناباد و بجستان
25)    تامین و توزیع داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی کلینیک ترک اعتیاد
26)    تامین و توزیع داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی خانه‌های بهداشت
27)    تامین و توزیع داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی کلینیکهای مادر و کودک، واحدهای تزریقات و ترالی اورژانس، واحدهای اسمیر و آی یو دی گذاری، آزمایشگاه و دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی
28)    پيش بيني و تامین داروهای مورد نیاز  در زمان اجرای طرح‌هاي مختلف با هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط از جمله بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها و ..
29)    همکاری با سایر واحدها در اجرای طرحهای ملی
30)    تنظیم سندهای دارویی جهت پرداخت صورتحساب آنها
31)    بررسی فرمهای آمار و سرجمع کردن آنها و ارسال آمار بصورت ۳ ماهه به وزارتخانه
32)    بررسی و کنترل درخواستهای دارویی مراکز و خانه‌های بهداشت و آماده کردن اقلام درخواستی و تحویل به موقع آنها
33)    توزیع داروهای ضد سل به بیماران
34)    بررسی نسخ ارسالی از داروخانه‌های بخش خصوصی طرف قرار داد و تنظیم سند جهت پرداخت صورتحساب آنها
35)    انجام فعالیتهای لازم جهت پیشگیری از منقضي شدن تاريخ مصرف داروها از نظارت تا مبادله
36)    ثبت رایانه‌ای قبوض و حواله هاي انبار دارویی
37)    انجام فعالیتهای مربوط به انبارگردانی انبار دارویی
38)    چك كردن داروهاي رسيده از شركت هاي دارويي با فاكتور صادر شده
39)    چك كردن شرایط نگهداری و تاریخ انقضای داروهاي رسيده از شركت هاي دارويي
40)    پیگیری امور مربوط به مرجوعی ها
41)    تخليه و بارگيري داروهاي رسيده و ارسالي
42)    ثبت کامپیوتری فاکتورهای و درخواستهای رسیده
43)    رديف نمودن داروها و چيدن آنها براساس تاريخ انقضاء و نام در قفسه مربوطه
44)    چك كردن قبوض انبار صادر شده با اصل فاكتور صادر شده
45)    تهیه و تحویل داروها بر اساس درخواستهای تأیید شده
46)    همكاري با سايرين در تهيه وتدارك و تحويل داروها
47)    تهیه مدارک لازم انبار جهت تنظیم سند حسابداری
48)    بايگاني مدارك موجود در انبار
49)    چك كردن داروها در طول هفته و ماه و تفكيك آنها براساس كد و نام
50)    چك كردن بچ هاي موردي با داروهاي انبار و ورود و خروج داروها براساس تاريخ انقضاء