فعالیت واحد آموزش سلامت در برگزاری مناسبت های بهداشتی

در تقویم رایج جمهوری اسلامی ایران مناسبتهایی وجود دارد که با تقویم سلامت از آنها نام برده میشود
در این تقویم بیش از 70 عنوان روز یا هفته درج است که بنوعی با برنامه های متولیان اصلی سلامت ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )در ارتباط بوده و در کنار آن سایر بخشها هم مداخلاتی را بسته به نوع وظایف سازمانی خود ایفا میکنند
در این راستا با توجه به برنامه های وزارتی - برنامه های ادارات کل - و شعارهای انتخابی و جهانی و دیگر مصالح اجتماعی ، سیاسی واقتصادی در برگزاری آنها تصمیم گیری میشود
بطور معمول برای هر مناسبت با توجه به متولی مربوطه در حوزه بهداشت ، واحد و کارشناس برنامه اقدام به طرح موضوع  ، تشکیل جلسات برنامه ریزی و هماهنگی درون بخشی و گاها برون بخشی مینماید که در این جلسات بر طبق برنامه های ابلاغی یا تصمیمات داخلی ، خط و مشی های لازم مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ میگردد که از جمله برون دادهای این جلسات برگزاری همایش ، برگزاری نمایشگاه ، برگزاری مراسم نمادین و یا فعالیتهای اجرایی یا آموزشی و اطلاع رسانی و تبلیغات به روشهای مختلف میباشد که در هر موضوع با توجه به رسالت واحد آموزش و ارتقای سلامت تلاش میشود تصمیمات گرفته شده به بهترین نحو ممکن و با کیفیت مطلوب اجرایی شود و با فراهم کردن امکانات مورد نیاز بیشترین اثر بخشی حاصل گردد
مشارکت در فراخوان مدعوین -تنظیم صورت جلسات - اطلاع رسانی و تبلیغات و تهیه و انتشار پیامهای بهداشتی و ... و تهیه مستندات برای تهیه گزارشات عملکرد از وظایف این واحد محسوب میشود

روز جهانی آب2 فروردینروز جهانی وقف8 فروردینروز طبیعت13 فروردینروز جهانی بهداشت18 فروردینروز دندانپزشکی23 فروردینهفته سلامت18 تا 24 فروردینهفته بهداشت مدارس18 تا 24 فروردینروز جهانی هموفیلی29 فروردینروز آزمایشگاه30 فروردینروز زمین پاک2 اردیبهشتهفته ایمن سازی3 تا 10 اردیبهشتهفته ایمنی راه ها2تا 8 اردیبهشتروز جهانی بهداشت حرفه ای8 اردیبهشتروز معلم12 اردیبهشتروز جهانی تالاسمی13 اردیبهشتروز جهانی ماما15 اردیبهشتروز جهانی هلال احمر18 اردیبهشتروز جهانی تالاسمی18 اردیبهشتروزجهانی ماما15 اردیبهشتروز جهانی هلال احمر18 اردیبهشتروز جهانی تالاسمی18 اردیبهشتروز جهانی ارتباطات27 اردیبهشتهفته بدون دخانیات4 تا 10 خردادروز جهانی محیط زیست15 خردادروز جهانی اهداء خون24 خردادروز جهانی اهداء عضو1 تیرروز جهانی مبارزه با مواد مخدر5 تیرروز مبارزه با سلاحهای میکروبی و شیمیایی8 تیرروز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک13 تیرروز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده20 تیرروز بهزیستی و تامین اجتماعی25 تیرهفته حمایت از بیماران هموفیلی1 تا 7 مردادهفته انتقال خون7 تا 13 مردادروز ملی انتقال خون9 مردادروز جهانی شیر مادر10مرداداطلاع رسانی پیشگیری از سوانح و حوادث13 تا 20 مردادروز خبر نگار17 مردادروز پزشک1 شهریورروز دارو سازی5 شهریورروز بهورز12 شهریورروز جهانی پیشگیری از  خود کشی19 شهریورروز جهانی آلزایمر30 شهریورروز جهانی قلب4 مهرروز جهانی مبارزه با هاری6 مهرروز ایمنی و آتش نشانی7 مهرروز جهانی ناشنوایان8 مهرروز جهانی سالمندان9 مهرروز دامپزشکی14 مهرروز جهانی کودک16 مهرروز جهانی بهداشت روان18 مهرروز جهانی کاهش بلایای طبیعی20 مهرروز ملی مبارزه با سل23 مهرروز جهانی عصای سفید ( نابینایان )24 مهرروز ورزش و تربیت بدنی26 مهرروز جهانی28 مهرروز ملی اطلاع رسانی هپاتیت1 آبانروز دانش آموز13 آبانروز رادیولوژی17 آبانروز جهانی پنومونی21 آبانروز جهانی دیابت23 آبانهفته حمایت از بیماران کلیوی23 تا 30 آبانیاد واره قربانیان حوادث ترافیکی30 آبانروز جهانی مبارزه با ایدز10 آذرهفته اطلاع رسانی ایدز10 تا 16 آذرروز جهانی معلولین12 آذرروز جهانی بیمه13 آذرروز جهانی داوطلب14 آذرروز دانشجو16 آذرروز پژوهش25 آذرروز وحدت حوزه و دانشگاه27 آذرروز ایمنی در برابر زلزله5 دیروز مدد کاری6 دیروز هوای پاک29 دیروز جهانی کمک به جذامیان8 بهمنهفته ملی مبارزه با سرطان8 تا 15 بهمنروز جهانی مبارزه با سرطان15 بهمنروز وقف23 بهمنروز ملی سلامت مردان1 اسفندهفته پیشگیری از مسمومیت7 تا 11 اسفندروز ملی بهداشت محیط11 اسفندروز احسان و نیکو کاری14 اسفندروز جهانی کلیه20 اسفند