برنامه هاي آموزشي

برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان با موضوعات مختلف تحت عنوان ( هدا ) همسان سازی دوره های آموزشی

سال 1391 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی و جلب حمایت همه جانبه ویژه کارشناسان معاونت بهداشتی
سال 1392 : برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه کاردانهای بهداشتی
برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و جلب حمایت همه جانبه ویژه بهورزان
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی ویژه کارشناسان و کاردانهای معاونت بهداشتی
برگزاری جلسات آموزشی با عنوان اصول آموزش موثر ویژه کاردانها و بهورزان
انتشار اطلاعات جدید و نو که از طریق پرتال دفتر آموزش و ارتقای سلامت واصل میشود
انتشار پیامهای بهداشتی برای کاربران اتوماسیون حسب مناسبت و مورد
سال 1393 :
- تاکید بر خودمراقبتی و شناساندن اهمیت و روشهای خودمراقبتی به کارشناسان ، کاردانها و بهورزان به روشها و مدلهای متفاوت ( اطلاع رسانی ، درج پیام ، حضور در جلسات و تهیه و توزیع پمفلت )
- حضور فعالتر در برگزاری جلسات آموزشی در سطح جامعه ( ادارات ، مراکز و خانه های بهداشت )
- برگزاری کمپینهای آموزشی با موضوعات سلامت قلب و پیشگیری از مصرف دخانیات در مدارس از طریق دایر کردن نمایشگاه های پوستر
- حضور در برنامه های آموزشی (همایش ، کارگاه ،نمایشگاه و جلسات )

برنامه های آموزشی سالهای 91 ،92 و 93

درج فعالیتهای آموزشی مراکز و خانه های بهداشت در نرم افزار Excel با هدف فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان کارشناسان و مسئولین برای رصد کردن فعالیتهای اجرایی در زمینه آموزش از سال 1391 آغاز شده است و این امکان برای کارشناسان و مسئولین فراهم شده است که موضوعات مرتبط آموزشی را در کمترین زمان میتوانند استتخراج و مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی خود قرار دهند
با این برنامه اشکالات مرتبط با نحوه گزارش دهی بطور مرتب به مسئولین مراکز بهداشتی درمانی و همکاران تنظیم کننده فرم پسخوراند داده میشود و باعث میشود ارائه گزارشات صداقت و دقت بیشتری اعمال شود .

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 91 کلیک کنید 

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 92 کلیک کنید 

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 93 گناباد و بجستان کلیک کنید 

برنامه های آموزشی


1-    کارگاهها:
1-برگزاری 2 کارگاه آموزشی جهت حوزه شهید رجایی و امام حسین بیدخت
2--همکاری در برگزاری کارگاه تغذیه ویژه مهد روستاها
3-همکاری در برگزاری کارگاه خود ارزیابی و تعالی سازمانی
4-برگزاری کارگاه یک هفته ای مهارتهای زندگی ویژه کارکنان ادارات شهرستان گناباد در مهرماه89 باهمکاری شورای  پایگاه  دانشگاه علوم پزشکی گناباد
5-برگزاری کارگاه سلامت زنان با همکاری شورای پایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
6-همکاری در برگزاری کارگاه سه روزه ریز مغذیها و راهکارهای مقابله با کمبود آن ویژه پزشکان ، کارشناسان، کاردانها  و بهورزان مراکز بهداشتی شهرستان گناباد

2-جلسات آموزشی:
1-همکاری 3 جلسه با حضور فرماندهان سپاه گناباد و بجستان جهت استقرار فعالیتهای واحد آموزش سلامت در حوزه ها و پایگاههای مقاومت
2-    برنامه ریزی 7 جلسه آموزشی با همکاری سپاه شهرستان در طرح هجرت در روستاهای محروم
3-    برنامه ریزی جهت و اجرای جلسات آموزشی برای زندانیان
4-    برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی در محل سپاه شهرستان
5-    همکاری در برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت هفته تیروئید در یک مهدکودک
6-    همکاری در برگزاری 8 جلسه آموزشی بهداشت روان و نحوه تغذیه صحیح ویژه دختران جوان در روستاهای شهرستان گناباد و شهرکاخک که در حال برگذاری است
7-    برگزاری جلسات آمورشی بهداشت زنان و بهبود تغذیه ویژه خواهران بسیجی پایگاههای بسیج تابعه شهرستان گناباد

سایر فعالیتهای آموزشی:
•    همکاری در آشنایی دانشجویان با فعالیتهای واحد 5 جلسه
•    نمایش فیلم های آموزشی در نمایشگاهها در مناسبتهای مختلف  
•    توزیع پوستر و پمفلت آموزشی در 3 نماز جمعه شهرستانهای گناباد و بجستان و کاخک بمناسبتهای مختلف
•    برنامه ریزی جهت ایجاد کمیته های آموزشی و ارتقای سلامت در مراکز و خانه های بهداشت که  اعضای هر کمیته شامل :  روحانی محل – معلم روستا – بهورز یا کاردان و نماینده بانوان روستا و پزشکان تیم سلامت و مامای تیم سلامت خواهد بود و مشکلات بهداشتی محل را شناسایی و نیازسنجی آموزشی خواهند کرد و سپس اجرای برنامه های اموزشی با همکاری واحد آموزش و ارتقاء سلامت در هر محل انجام خواهد شد .
•    همکاری 3 جلسه با حضور فرماندهان سپاه گناباد و بجستان جهت استقرار فعالیتهای واحد آموزش سلامت در حوزه ها و پایگاههای مقاومت