آشنایی با واحد مبارزه با بیماریها

moarefib ghairvagir vagir article


 گروه مبارزه با بیاریها واحدی است که وظیفه مدیریت مراقبت بیماریها را در منطقه تحت پوشش دانشگاه گناباد بر عهده دارد . که شامل دو قسمت مبارزه با بیماریهای واگیر و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر می باشد .
بیماریهای واگیردار :
1-    واکسیناسیون بر علیه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن نظیر دیفتری ، سیاه سرفه ، ..... جهت گروههای هدف
2-    واکسیناسیون مننژیت و توأم جهت مشمولین قبل از اعزام به خدمت سربازی و هپاتیت B برای  گروههای هدف
3-    طرح ریشه کنی فلج اطفال
4-    طرح حذف بیماریهای سرخک و کزاز نوزادی
5-    برنامه مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی
6-    برنامه مراقبت بیماری مننژیت
7-    برنامه مراقبت بیماریهای منتقله از آب و غذا
8-    برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا ( آنفلوانزای انسانی ، پرندگان و ...)
9-    برنامه ثبت عفونتهای بیمارستانی
10-    برنامه مراقبت بیماریهای زئونوز
11-    برنامه مراقبت HIV/AIDS
12-    برنامه مراقبت هپاتیت B
13-    برنامه مراقبت مالاریا
14-    برنامه  ثبت عوارض واکسیناسیون
بیماریهای غیر واگیر
1-    برنامه ثبت سرطان
2-    برنامه غربالگری نوزادان 5-3 روزه جهت کم کاری مادرزادی تیروئید
3-    برنامه مراقبت فشار خون
4-    برنامه مراقبت و غربالگری دیابت در جمعیت بالای 30 سال روستایی
5-    برنامه مراقبت تالاسمی  و بیماریهای ژنتیکی
6-    ثبت سوانح و حوادث
7-    اجرای برنامه کمیته جامعه ایمن