اخبار و اطلاعیه های هیئت امنا

اخبار هیئت امنا

اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 93 برگزار شد

hiat4-93اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 93 برگزار شد
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری در تاریخ 3/3/93 با محوریت گزارش عملکرد و بودجه با حضور دکتر امین‌لو مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت‌های امناء و اعضای محترم هیأت امناء در تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر امین لو ضمن خیرمقدم از حضورر اعضاء هیأت رئیسه و نمایندگان حوزه های وزارتی قدردانی نمود و سپس دکتر احمدی گزارش کوتاهی از وضعیت و موقعیت حوزه تحت پوشش ارائه و عملکرد فعالیت دانشگاه را در سال 92 بصورت شاخصهای مرتبط با بخش سلامت و آموزش پزشکی بیان داشت که مورد تصویب و تایید اعضاء قرار گرفت. همچنین در ادامه پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید
عملکرد فعالیتهای دانشگاه در سال 92
کلیات بودجه سال 93
تاکید بر اجرای دقیق طرح تحول سلامت
اختصاص 1تا3 درصد اعتبارات دانشگاه به پژوهش
بازنگری در تشکیلات و ساختار دانشگاه
خرید دو دستگاه سواری و دو دستگاه وانت تولید داخل
معرفی مدیرهای مالی دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیأت امناء

دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه در سال 1392 در تهران برگزار گردید

دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه در سال 1392 در تهران برگزار گردید

دومین جلسه هیئت امناء سالجاری دانشگاه در تاریخ 8/12/92 ساعت 9 صبح با محوریت گزارش حسابرسی با حضور اعضاء محترم هیئت امناء دانشگاه در سالن اجتماعات ساختمان نصر وزرات بهداشت برگزار گردید
-    ابتداء آقای دکتر امین لو ضمن خیر مقدم و تشکراز اعضاء محترم هیئت امناء ، هیئت رئیسه دانشگاه و نمایندگان حوزه های مختلف وزارت در خصوص دستورات جلسه مطالبی را عنوان نمودند
-    آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه در اولین جلسه حضورشان در هیئت امناء گزارش مختصری را از وضعیت برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ارائه نمودند
در ادامه گزارش حسابرسی دانشگاه ارائه گردید و هیئت امناء پس از استماع گزارش حسابرسی و پاسخ دانشگاه در خصوص بند های گزارش صورت های مالی سال 1391 دانشگاه را تصویب نمودند همچنین در ادامه موراد ذیل به تصویب رسید :
1-    انتخاب موسسه حسابرسی آرمان نگر به عنوان حسابرس مستقل برای سالهای مالی 1392 و 1393
2-    تعیین مبلغ کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان بهورزی
3-    اصلاح بند الف و ب ماده 97 و 98 آئیننامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی
4-    اصلاح تبصره 7 ماده 14 آئیننامه اداری استخدامی اعضای هیئت علمی
5-    تعیین مبلغ حق مسکن کارکنان غیر هیئت علمی
6-    فروش اموال غیر منقول
7-    پیشنهاد دریافت شهریه از دانشجویان میهمان و انتقالی