دفتر ریاست

drtajadodi
  • نام و نام خانوادگی:
  • اصغر کرامتی
  • سمت:
  • مدیر دفتر
  • مرتبه:
  • کارشناسی پرستاری
  • رزومه:
  • دانلود رزومه کلیک کنید...
 
contact
پست الکترونیک: Akeramati@gmu.ac.ir
آدرس : خراسان رضوی - گناباد-میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- حوزه ریاست
تلفن : 05157224053
فکس: 05157227689