صفحه اصلی دفتر فنی

safe asli fani
chart1 personel1 peroje1 gozareshateTasviri1 Monaghesat1 MatalebeAmoozeshi1 AkhbarVaEtelaeeyeha1  AmalkerdOEghdamat
 

 
DaftarFaniKhorasan NezamMohandesiKhorasan nezamfaniVaEjrayiKeshvar

اطلاعات تماس:
براي ارتباط با معاونت مي توانيد با آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، میدان غدیر ـ سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
شماره تلفن: 05157223513    فکس : 05157227689