معرفي مدير امور مالي

tahanzade
  • نام و نام خانوادگي:
  • علیرضا طحانزاده
  • سمت:
  • مدیر امور مالی
  • مرتبه:
  • فوق لیسانس حسابداری
  • تاریخچه فعالیت و شرح وظایف:
  • جهت دانلود كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي: mali@gmu.ac.ir
آدرس: خراسان رضوي - گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – مدیریت امور مالی
تلفن:   05157224677        داخلی : 240
فكس: 05157229665